L´atmosfera: temps i climes

L´ORIGEN DE LES PRECIPITACIONS

Si recordeu el cicle de l´aigua sabreu que una condició necessària perquè ploga és que l´aire humit es refrede per poder condensar-se i formar els núvols. Hi ha diverses formes en què poden formar-se els núvols, però les que produeixen més precipitacions van associades a l´ascens i refredament en altura de l´aire, i a el contacte de dues masses d´aire de diferents característiques. En la primera, que és la que il·lustra  el cicle de l´aigua, l´aire ascendeix en topetar-se  amb una serralada que l´obliga a pujar, refredar-se i condensar-se (núvols). A partir d´aquest moment poden produir-se les precipitacions que segons la temperatura seran líquides (pluja) o sòlides (neu o granís). Ací teniu un exemple de la formació d´un núvol per ascens de l´aire.

Altra de les formes que dóna lloc a la condensació i la formació de núvols és el contacte entre dues masses d´aire, una càlida i humida front a altra més freda, que en contactar produeixen la condensació i els núvols. Aquesta darrera forma dóna lloc a les borrasques i els fronts de núvols.

Contràriament, quan una massa d´aire descendeix tendeix a escalfar-se i és per això que no pot produir-se la condensació. D´aquesta forma els núvols tendeixen a desaparéixer i donen lloc a cels clars i sense núvols.

Per què existeixen els vents? On s´originen?

Per què existeixen els deserts subtropicals?  Explicació de 50 segons. Aquest és l´origen de les altes pressions subtropicals entre les quals es troba també l´Anticicló de les Açors.

webquest SAFARI CLIMATOLÒGIC

ELS CLIMES DEL MÓN

En el següent enllaç trobareu els climogrames característics dels principals climes del món:

´Contruir i interpretar climogrames.

A continuació repasarem les principals característiques del climes del món, dividint-los per les zones climàtiques corresponents. Els climogrames representen en un gràfic mixte (lineal i en color roig per a les temperatures, i de barres i en color blau per a les precipitacions) les temperatures i les precipitacions mitjanes mensuals al llarg dels 12 mesos de l´any.

Als climogrames ens haurem de fixar, per tant, en el comportament d´aquestes dues variables. Per poder diferenciar els climes del món cal que prestem atenció tant als valors de les temperatures (altes-temperades-baixes) com a les quantitats de precipitació (abundants o escasses).

Quant a les temperatures (Tª) caldrà analitzar els següents aspectes:

  1.  La temperatura mitjana anual: si són temperatures mitjanes anuals pròximes a 0ºC o amb valors negatius parlarem de climes  freds com el d´alta muntanya o el polar. Quan les temperatures mitjanes anuals superen els 20ºC es tractarà de climes de la zona càlida (equatorial, tropical o desèrtic) i si es troben amb valors mitjans entre els 5 graus i els 20 els adscriurem a la zona temperada (mediterrani, continental o oceànic).
  2. També caldrà analitzar l´amplitud tèrmica, és a dir, la diferència de temperatura entre el mes més càlid i més fred. En termes generals l´amplitud térmica és major quan més lluny ens trobem de l´equador, és a dir, a major latitud la diferencia térmica será major. Contràriament, a l´equador, l´amplitud térmica será mínima, o el que és el mateix, pràcticament tots els mesos farà la mateixa temperatura. Altre factor que influirà en l´amplitud térmica seran la continentalitat, és a dir, la distancia de qualsevol punt de la Terra a la mar o l´oceà. Generalment en les zones allunyades dels oceans la diferencia entre els mesos més càlids i més freds serà major que prop de la mar. A Valencia, per exemple, la amplitud tèrmica és menor que a Madrid malgrat trobar-se les dues ciutats a una latitud molt semblant. La mateixa diferència es podria establir entre les ciutats de París i Moscou, la primera pròpia d´un clima oceànic i la segona d´un clima clarament continental a causa de la seua major distància al mar.

Quant a les precipitacions (Pº) és convenient fixar-se en:

  1. Si les precipitacions totals són abundants (superiors a 800-1000 mm)  o escasses.  En termes generals, les precipitacions  són més abundants a les zones intertropicals (clima equatorial i tropical de la zona climática càlida) i al clima oceànic a la zona climática temperada. A les zones interiors dels continents de la zona temperada -clima continental- les precipitacions són més escasses així com al clima mediterrani. Finalment a les zones polars les precipitacions són escasses i en forma de neu.
  2. També cal fixar-se en la distribució de les precipitacions, és a dir, si la precipitació és regular al llarg de les diferents estacions de l´any o si són irregulars com al clima tropical o mediterrani, amb estacions seques o sense quasi precipitacions.

 

CLIMES FREDS

Són el clima polar i el clima d´alta muntanya. El primer es troba situat al nord del cercle polar àrtic i al sud del cercle polar antàrtic. La peculiaritat del clima d´alta muntanya és que el podem trobar en qualsevol de les zones climàtiques (càlida, temperada i freda). Sí, també de la càlida, ja que en aquest cas les baixes temperatures venen condicionades per l´altitud i no per la latitud. Per tant, sempre i quan trobem grans serralades, podrem trobar climes d´alta muntanya, fins i tot a la zona càlida.

La principal diferència entre el clima polar i el d´alta muntanya és que aquest últim té precipitacions abundants mentre que el primer té precipitacions escasses.

CLIMES DE LA ZONA TEMPERADA

Són els climes oceànic, mediterrani, i continental.

El clima oceànic té precipitacions abundants i regulars al llarg de l´any amb temperatures fresques a l´estiu i temperades a l´hivern. És a dir, ni fa molt de fred a l´hivern i l´estiu no és càlid. Un exemple d´aquest clima seria el de Galicia o Astúries.

El clima mediterrani es caracteritza per precipitacions escasses, més abundants a la tardor i l´hivern amb un estiu amb precipitacions molt escasses que fan tenir un estiu on la pluja és un fenomen atípic. Quant a les temperatures, aquestes són càlides a l´estiu i temperades -no fredes- a l´hivern. En síntesi, temperatures amb escassa amplitud tèrmica i precipitacions escasses i irregulars.

El clima continental té precipitacions moderades amb majors precipitacions a l´estiu que a l´hivern. Les temperatures són fredes o molt fredes a l´hivern i càlides a l´estiu, fet que dóna lloc a una clara i marcada amplitud tèrmica.

CLIMES DE LA ZONA CÀLIDA

Es tracta del clima equatorial, tropical i desèrtic.

El clima equatorial es caracteritza per temperatures altes i regulars (superiors als 20-25 ºC) sense apreciable variació entre els diferents mesos de l´any. Quant a les precipitacions són abundants i regulars al llarg de l´any. Freqüentment es tracta de les zones més plujoses del planeta amb precipitacions superiors als 2000 mm.

El clima tropical es caracteritza per temperatures altes amb una escassa variació al llarg de l´any, però perceptiblement major que les del clima equatorial. Pel que fa a les precipitacions, també ací són abundants, però amb una marcada irregularitat, és a dir, hi ha una marcada estació seca que el diferència del clima equatorial.

El clima desèrtic és fàcilment identificable ja que les temperatures a l´estiu són les més altes del món. Així mateix, té una amplitud tèrmica important entre els mesos d´hivern i el d´estiu. Quant a les precipitacions són molt escasses, en ocasions quasi imperceptibles al climograma.

 

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: