4-Natura i societat: els paisatges

1-LA INFLUÈNCIA DEL MEDI EN L´ACTIVITAT HUMANA

Permeteu-me que, com a introducció al tema dels recursos naturals i a les interrelacions societat natura, vos faça el suggeriment de veure aquesta -des del meu punt de vista- interessantíssima pel·lícula d´Iciar Bollaín. En También la lluvia se´ns relata la lluita de la societat indígena boliviana en favor de la gestió i el control públic de l´aigua. Probablement es pregunteu què té a veure aquesta història amb el tema que ens ocupa, doncs bé, la privatització de l´aigua a Espanya no és tema baladí ni alié, ja que en són moltes les concessions en marxa per detraure la gestió de l´aigua de mans públiques i passar-les a mans privades. Fixeu-vos que el procés privatitzador no únicament afecta als serveis públics com la sanitat, l´educació i la justícia, per posar alguns exemples, sinó també als recursos naturals. El problema del dèficit hídric afavoreix aquest procés ja que, quan un recurs és escàs i la demanda augmenta sense fi, no sols genera rivalitats territorials, sinó que comença a promoure poderosos interessos empresarials. 

2-ELS RECURSOS HÍDRICS: UN EXEMPLE PARADIGMÀTIC D´INTERRELACIÓ ENTRE SOCIETAT I NATURALESA.

En aquest tema s´analitza les interrelacions entre la natura i la societat. Aquesta qüestió és clau des del punt de vista de l´anàlisi geogràfic ja que la geografia estudia el territori de forma integrada. La major part dels exàmens del sel·lectiu plantegen les activitats des d´aquest punt de vista, i  pretenen que l´alumnat siga capaç de demostrar la seua competència en l´anàlisi geogràfic, integrant i relacionant els diferents temes. Així doncs, no és suficient amb tenir un coneixement precís del funcionament dels sistemes naturals de forma segmentada -relleu, clima, aigües, vegetació- , ni tampoc conéixer la diversitat en la distribució de les activitats econòmiques i de la població. El que es demana, i des del meu punt de vista dóna més valor al coneixement geogràfic, és ser capaç d´establir les relacions que hi ha dins del medi físic (aigües, relleu, vegetació, climes, etc), així com ser capaç d´explicar la forma en què mútuament es condicionen els sistemes naturals i les societats.

El cas de l´aigua és paradigmàtic i serveix com a exemple d´això que comentem. La disponibilitat d´aigua i la seua diferent distribució depén principalment de la diversitat dels climes.  El relleu, al seu temps, condiciona la climatologia i el tamany de les conques hidrogràfiques, i per tant la disponibilitat d´aigua i el règim dels rius. La climatologia i el relleu -orientació, altitud, litologia- configuren els diferents paisatges vegetals, i la conservació de la vegetació ajuda a regular la disponibilitat d´aigua. El clima i el relleu han condicionat la distribució de la població i les activitats econòmiques, i les societats han modificat els cursos d´aigua amb infraestructures per anar més enllà dels límits imposats per la climatologia i l´orografia. Així, les aigües dels rius han deixat de regar únicament la vegetació de les seues riberes per irrigar àmplies extensions de les planes litorals i de les conques i depressions peninsulars. Però aquest desig d´evitar els condicionaments naturals no s´ha conformat amb regar les àrees pròximes als rius sinó que fins i tot han depassat els límits de les conques hidrogràfiques amb la construcció de costoses infraestructures per al trasvassament d´aigua entre conques excedentàries i deficitàries.

El desigual creixement i distribució de la població, i la desigual distribució de la demanda – no sempre ajustada a la disponibilitat natural- ha donat lloc a problemátiques socials com les guerres de l´aigua entre territoris, i a greus problemàtiques ambientals derivades de la seua sobreexplotació i contaminació.

Conéixer les causes de la desigual disponibilitat d´aigua i les conseqüències del seu ús són aspectes que no poden ser tractats de forma aïllada. Cal desenvolupar una capacitat d´anàlisi que integre  aspectes de temes que al llibre de text hi apareixen compartimentats. Anar més enllà d´aquesta divisió reduccionista és la tasca que ens permetrà analitzar els paisatges tal i com realment són, és a dir, com a productes de la relació històrica que han mantingut els medis naturals amb les societats humanes.

2.1 L´AIGUA, UN RECURS DE DOMINI PÚBLIC  EN PROCÉS DE PRIVATITZACIÓ

En aquest article l´historiador Joan Boada denuncia  que el tsunami de privatitzacions que amb l´excusa de la “crisi econòmica”  està afectant de forma severa als recursos naturals de domini públic. Mentre que a altres països es legisla a favor de mantenir la gestió pública d´aquestos recursos estratègics, a Espanya la privatització avança a ritme accelerat. Quants dels nous rics ho són com a conseqüència de la privatització de la gestió d´aquest patrimoni públic?

TRIBUNA

Se vende oportunidad

Las austeridad es una excusa para privatizar empresas públicas libres de cargas y con grandes expectativas de beneficio

Algunos gurús del sistema económico-financiero pregonan que en toda crisis existen oportunidades. Cierto, pero hasta el momento hemos visto que estas supuestas oportunidades benefician exclusivamente a unos pocos: los ricos. Veamos: el número de millonarios en España creció un 5,6% en 2012 según el estudio Riqueza en el Mundo elaborado por RBC Wealth Management y Capgemini. En cambio, la tasa de pobreza en España está en el 21,8%, una de las más elevadas de la UE, según el informe Exclusión y Desarrollo Social en España, de Cáritas. Está claro que las políticas de austeridad están enriqueciendo a los ricos y empobreciendo a los pobres. España es el país con más desigualdades de la UE. (…)

No voy a hacer la relación de todos los procesos de privatización que sufrimos con los gobiernos del PP y de CiU, no quiero atormentarles. Voy a centrarme en la venta de patrimonio público relacionado con el ciclo del agua que se está produciendo en Catalunya. La empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL), propiedad de la Generalitat, se vende a Acciona, y la Empresa Metropolitana de Sanejament, S.A. (EMSSA), propiedad de la Area Metropolitana de Barcelona (controlada por CiU, PP i PSC), es vendida a la Societat General d’Aigües de Barcelona” (SGAB), propiedad de La Caixa. Los procedimientos, llenos de irregularidades jurídicas y administrativas, están en sede judicial y la venta de ATLL denunciada a la Comisión Europea. Además de privatizadores son chapuceros e incompetentes.

La decisión de privatizar bienes públicos es muy grave. Estamos hablando de un bien esencial como es el abastecimiento de agua potable, vinculado a un derecho humano fundamental, y de un sector estratégico para el futuro de Catalunya. Lo convierten en un negocio, gestionado en función de los beneficios y abriendo la puerta a los deseos confesables del sector privado,que aprovechan la crisis (oportunidades) y las debilidades de los gobiernos arrodillados ante las políticas neoliberales para controlar este servicio básico.

En los dos procesos la concesión es a largo plazo, con los beneficios garantizados: si la empresa que se quede con ATLL tiene pérdidas por cuestiones naturales (por ejemplo una sequia), será indemnizada por la Generalitat. O sea riesgo cero. Aún así, con la venta se aumenta de forma desmesurada las tarifas del agua que tendrán que pagar los usuarios-ciudadanos, para garantizar el beneficio de las concesionarias. Así, la privatización de la empresa mixta metropolitanacon supondrá que el mismo o peor servicio costará un 80,9% más, es decir, 227,5 euros al año, frente a los 153,4 actuales, según un informe de la plataforma Aigua és vida presentado en junio del 2013. Si un servicio privatizado en las décadas anteriores, como el eléctrico, ha experimentado un 75% de incremento en su precio para los hogares desde el inicio de la crisis, ¿en cúanto podemos esperar que crezca a partir de ahora la tarifa del agua con los datos de que disponemos?

Las dos empresas públicas podían hacer frente a la deuda y eran solventes. Entonces, ¿por qué se impone la privatización? Creo que es debido a cuestiones ideológicas. Utilizan la crisis como excusa (obsesionados con el retorno de la deuda creada por el sector privado) para privatizar servicios públicos básicos y convertirlos en una mercancía con la que obtener beneficios. Una vez más oportunidades para los poderosos y pérdidas económicas, sociales y ambientales para los ciudadanos.

Mientras en Cataluña se privatiza el abastecimiento del agua, en Francia, Holanda, Dinamarca, Italia o Estados Unidos tienen claro que un servicio estratégico como este no pueden dejarlo al arbitrio de los mercados especulativos y de los intereses privados. Hacerlo, es indecente.
Joan Boada Masoliver es profesor de Historia.

2.2 LA SOBREEXPLOTACIÓ DELS RECURSOS NATURALS, L´EXEMPLE DE LAS TABLAS DE DAIMIEL

Las Tablas en 2007… Y en marzo de 2010

RAFAEL MÉNDEZ 28 Marzo 2010, El País

Carlos Ruiz recuerda perfectamente el 3 de diciembre. Después de casi cuatro meses de lucha contra el fuego de turbas que corroía el subsuelo del parque nacional de Las Tablas de Daimiel, la pesadilla volvió. “Habíamos compactado la zona con maquinaria, que es lo único que se puede hacer contra un incendio subterráneo”. Al aplastar el terreno, el oxígeno no puede circular y se apaga el fuego. No, no se apaga, pero al menos se contiene. El fuego sin llama de la turba puede permanecer años sin asomar, pero ahí sigue latente. Son como unas brasas, como el fuego de un puro, sin apenas llama. Sólo cuando una racha de viento entra por las grietas del suelo el humo sale a la superficie. Las fumarolas se observan bien por la mañana, cuando hace frío, por el contraste de temperatura. Las condiciones que se dieron el pasado 3 de diciembre. Carlos Ruiz de la Hermosa, daimieleño y director del parque nacional, vio seis nuevas fumarolas en aquel lugar, junto a la isla de las Cañas, por el que ya habían pasado las máquinas, donde no debía asomar el humo. Ruiz, un tipo serio y poco dado a las confidencias, ahí se sincera. “Lo pasé muy mal. Especialmente ese día, porque veía que el parque se iba, que no había solución, que todo lo que hiciéramos no serviría si no llegaba el agua, y no tenía por qué llegar”.

La angustia de Ruiz tenía fundamento. A principios de septiembre, cuando enseñó el parque a este periodista para observar las fumarolas que surgían por pequeños agujeros del suelo, el paisaje era desolador. Cada vez que frenaba el todoterreno, una nube de polvo envolvía el vehículo. “No abra la puerta, espere a que pase el polvo”, advertía Ruiz.

Pensar que ese inmenso secarralpolvoriento fue en algún momento una laguna, era difícil de creer; apostar que volverían a recuperarse a corto plazo, una osadía. La orografía tampoco ayudaba. En Las Tablas confluían -en pasado, porque ahora sólo ocasionalmente llevan agua- los ríos Guadiana y Cigüela. Además, rebosaba el acuífero 23, una gigante balsa subterránea de agua. Así se encharcaba un espacio casi plano. Al visitar el parque seco, uno no veía una laguna al uso vacía. No hay un espacio cóncavo en el que uno pudiera imaginar el agua. Cuando apenas había cinco hectáreas encharcadas -de las 1.700 que tiene el paraje-, los visitantes sólo notaban la falta de agua por los embarcaderos en mitad de la nada.

Ese 3 de diciembre aún no había irrumpido el invierno más lluvioso en la zona desde que en 1946 comenzaron los registros allí. Según la Confederación Hidrográfica del Guadiana, entre diciembre y febrero cayeron en el observatorio de Ciudad Real 401 litros por metro cuadrado, por encima de los 341,9 de ese mismo trimestre del curso 1996-1997.

Los lugareños sí mantenían la esperanza, aunque llegó a flaquear. Tanto, que la Cofradía de San Isidro del pueblo a punto estuvo de sacar el santo en procesión para pedir lluvia. Bautista García, un guarda forestal que nació en 1950 en la isla del Morenillo, en el corazón de Las Tablas, sostiene que él siempre fue optimista. Bautista es la memoria de Las Tablas. Con dos días de vida, su padre lo montó en una de las barcas de quilla plana que cruzaban las lagunas y se lo llevó a la isla del Pan. “Yo sí pensaba que Las Tablas se volverían a llenar y que podría pasar muy rápido, pero la gente de fuera era más escéptica”, explica feliz por volver a pasear con la barca en los lugares que desde 2005 cruzó en todoterreno.

De repente, en sólo unas semanas, las lagunas estallaron. Por Ciudad Real corrieron ríos que llevaban décadas secos. El Azuer se desbordó como lo hizo en 1945. El trasvase desde el Tajo que el Gobierno aprobó de urgencia en noviembre y que el ministerio construyó en un tiempo récord fue innecesario. Llevó agua, sí, pero mucha menos de la que entró de forma natural. Los responsables del departamento defienden la inversión. Alegan que no podían confiar en la lluvia para llevar agua a un parque nacional -una de las 14 joyas de la naturaleza española- con un incendio subterráneo debido a la sequía extrema durante cuatro años. “Al día siguiente de comenzar a entrar el agua en Las Tablas escuché unas ranas. ¿Dónde se habían metido los últimos cuatro años con el parque seco? ¿De dónde aparecían?”, se pregunta Ruiz.

Aún no ha reverdecido la vegetación y las aves vuelven lentamente. El pasado 12 de marzo, los guardas del parque censaron 6.666 ejemplares de 61 especies distintas. De las 18 anátidas peninsulares, 13 estaban ya en Daimiel. El censo incluyó 520 ejemplares de pato colorado, el emblema del lugar, y 1.048 porrones comunes, una cantidad que no se veía desde 2004. Las aves migratorias que los últimos años habían elegido otras lagunas, o incluso las depuradoras cercanas, vuelven a Las Tablas y la cifra crece cada semana. Pese a la relativa escasez de aves, el paraje impresiona. En medio de La Mancha aparece un lugar propio de Suecia. Navegar en silencio por sus aguas cristalinas, acompañado por el rumor de la vara con la que los guardas impulsan las barcas, es una suerte. Para visitarlo es mejor lograr escaparse entre semana. Un domingo de enero, el parque llegó a recibir 8.000 personas. Los dos primeros meses de 2010, el parque recibió 55.000 visitas, cuando en un año normal iban 100.000.

Mucha gente se acerca con la íntima impresión de que Las Tablas, que ya se secaron en los ochenta y en los noventa, cada vez tienen peor pronóstico. Porque, como explica a la entrada del parque Santos Cirujano, científico del CSIC experto en el humedal, “se volverán a secar. Puede que no tanto como este último periodo, gracias a las obras de emergencia y los sondeos, pero se volverán a secar”.

El problema de Las Tablas es enormemente complejo. Bautista demuestra que hay motivos para llamarle la memoria del parque: “En los sesenta empezó la moda de desecar humedales, y Las Tablas no se escaparon”. El régimen franquista se empleó con éxito para acabar con los humedales. Eran una fuente de paludismo, terrenos insalubres habitados por pescadores marginales. Con ese fin, promulgó en 1956 la “ley sobre saneamiento y colonización de los terrenos pantanosos próximos a los márgenes de los ríos Guadiana, Cigüela y Záncara”. “Construyeron canales de drenaje, derribaron los molinos que actuaban como presas. Lo hicieron bien y nos costó el empleo a unas 400 familias que vivíamos de pescar el cangrejo”, recuerda Bautista.

Así proliferaron los pívots, un enorme sistema de riego por aspersión que gira alrededor de un eje y toma agua del acuífero. Como la balsa subterránea se creía eterna (la capacidad es de unos 30.000 hectómetros cúbicos, como 30 veces el estadio Santiago Bernabéu), nadie puso límites. Decenas de miles de pozos, muchos de ellos ilegales, poblaron La Mancha húmeda y redujeron el nivel del acuífero. En los ochenta se secaron los ojos del Guadiana y Las Tablas de Daimiel por primera vez. Por eso hasta que no vuelvan a manar los ojos, el problema no estará resuelto del todo.

El pívot de Isidro Díaz del Campo, agricultor de 33 años, mide 440 metros, es de los que se ven desde el mismo parque; de los que, según el Ejecutivo, “dañan la vista”. Isidro prepara con el tractor el terreno para plantar cebollas. Isidro niega que los agricultores sean los culpables. “A mí me subvencionaron el pívot porque ahorraba agua frente al sistema de aspersión que tenía. Ahora dicen que es malo; que me paguen si quieren que no riegue. A mí me gusta ver Las Tablas con agua. Soy una persona. Y además así entran menos los jabalíes”.

El problema es extremadamente complejo, ya que el acuífero tiene unos 5.000 kilómetros cuadrados de superficie y hay unas 130.000 hectáreas de regadío. Miles de familias de un sector agrario muy poderoso dependen de él. Durante décadas, que se secara La Mancha húmeda no fue un problema. Ahora siguen las contradicciones. Mientras el Gobierno invierte -unos 600 millones de euros este año- en depuradoras, en legalizar pozos (unos 7.000 han pedido regularizarse, lo que da idea de cómo campó la ilegalidad), con subvenciones europeas se financia la puesta en regadío de la viña, tradicionalmente de secano. Aunque estos riegos no consumen demasiado, sí suma a un acuífero sobreexplotado, al que cualquier lluvia le alivia.

Ha llovido tanto que, por primera vez desde 1996, se ha podido recargar el acuífero. A unos 40 kilómetros de Las Tablas, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Eduardo Alvarado, muestra orgulloso un espectáculo difícil de ver. Junto al canal del Guadiana, las máquinas abren pozos de recarga de unos 100 metros de profundidad. Cuando los técnicos abren la compuerta, el espectáculo es difícil de describir. Un río -literalmente, es el caudal de un río pequeño- es conducido hacia el subsuelo para conseguir recuperar algo el nivel del acuífero. “Qué maravilla”, sonríe Alvarado, con su pantalón de pana y sus botas de montaña. “Aún tiene que aguantar unos meses”, añade. Con estos 20 pozos -nueve de ellos construidos los últimos meses; el resto quedaron del último periodo de lluvias, entre 1996 y 1997- espera sumar unos 50 hectómetros cúbicos al acuífero, que se añaden a los 1.000 que ha podido recargar los últimos meses. Aun así, Alvarado pide paciencia: “Es imposible desandar en tres o cuatro años lo que se ha hecho mal en 40”. La lucha por Las Tablas no ha terminado.

2.3 MÉS NOTÍCIES SOBRE LA GESTIÓ DE L´AIGUA A ESPANYA:

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/12/actualidad/1358018627_244584.html

2.4 ACTIVITATS SOBRE ELS RECURSOS NATURALS

 1. Analitza el mapa de la distribució de la població espanyola (densitat de población) i digues si aquesta distribució és uniforme o irregular. En aquest cas també serveix la imatge de satel·lit nocturna que teniu baix de les activitats per veure on es troben les zones més i menys poblades.
 2. Compara el mapa del relleu de la península Ibèrica amb un mapa de la densitat de població espanyola i identifica quin tipus d´ unitats del relleu tenen una major i menor densitat de població.
 3. Explica les possibles interrelacións entre relleu i distribució de la població.
 4. Quins tipus de recursos hídrics hi ha a Espanya?
 5. Quins són els principals usos de l´aigua a Espanya. Per què és tan elevat el consum del regadiu a Espanya? Dedueix la resposta.
 6. Explica les principals diferències en el balanç hídric segons les conques hidrogràfiques.
 7. Formula una llei general que explique el diferent balanç hídric segons la localització de les conques hidrogràfiques.
 8. Explica les raons per les quals les infraestructuras hidràuliques són tan necessàries a Espanya? Quina relació tenen amb les règims hídrics dels rius peninsulars?
 9. Sintetitza els principals problemes de les infraestructures hidràuliques a Espanya.
 10. Què és el Plan Hidrológico Nacional  i quins són els seus principals  objectius?
 11. Elabora un breu informe sobre els transvassaments  a la Península Ibèrica. (Definició, objectius, localització, problemàtiques oscilas i ambientals, etc).
 12. En quines zones s´han construït la major part de les desaladores? Explica les raons d´aquesta distribució.
 13. Quins riscos naturals s´associen als recursos hídrics?
 14. Explica les problemàtiques ambientals associades a la desaparició de la vegetació.
 15. Completa el següent quadre:

ELEMENT DEL MEDI AFECTAT

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL

DEFINICIÓ

CAUSES

CONSEQÜÈNCIES

SOLUCIONS (POLÍTIQUES ADOPTADES)

RELLEU

ALTERACIÓ RELLEU CONTINENTAL

 

 

 

     

ALTERACIÓ RELLEU LITORAL

 

 

 

 

     

ATMOSFERA

PLUJA ÀCIDA

 

 

 

 

     

L´OZÓ

 

 

 

     

CONTAMINACIÓ URBANA

 

 

 

     

EFECTE HIVERNACLE I CANVI CLIMÀTIC

       

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

 

 

 

     

AIGÜES

SOBREEXPLOTACIÓ

 

 

 

     

CONTAMINACIÓ

 

 

 

 

     

VEGETACIÓ

ALTERACIÓ

 

 

 

 

     

DEFORESTACIÓ

 

 

 

 

 

 

     

SÒLS

CONTAMINACIÓ

 

 

 

 

 

 

     

EROSIÓ

 

 

 

 

 

 

     

?

RESIDUS

 

 

 

 

 

 

     

BIODIVERSITAT

ESPÈCIES AMENAÇADES O EN PERILL D´EXTINCIÓ

 

 

 

 

 

 

     
 1. Explica els següents conceptes:
 • Recurs hídric
 • Balanç hídric
 • Conques deficitàries
 • Conques excedentàries
 • Embassaments
 • Transvassaments
 • Pla Hidrològic Nacional
 • Plans Hidrològic de Conca

espa1

3- ELS RISCOS NATURALS

ACTIVITATS

 1. Explica la principal diferència entre riscos naturals i problemàtiques mediambientals.
 2. Per què el terratrèmol de Lorca va ser simultàniament un risc natural  i una problemàtica mediambiental? (Visualització del vídeo)
 3. Sintetitza els principals  riscos geològics i climàtics i localitzals geogràficament.
 4. Quines zones són més susceptibles de patir inundacions? Per què?

peligrosidadaceleraciones

4-LA INFLUÈNCIA DE L´ACTIVITAT HUMANA EN EL MEDI: LES PROBLEMÀTIQUES MEDIAMBIENTALS

4.1 LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

La boina de contaminación

La península Ibérica está bajo una clásica situación de anticiclón invernal, que provoca una situación de estancamiento del aire. Aunque disfrutamos de un esplendido sol invernal, no todo es positivo. Pues, en contrapartida, los procesos de dispersión son muy limitados y no hay lluvia que nos lave el aire. La contaminación se debe, especialmente en el caso de Madrid, a los gases de combustión que salen por el tubo de escape de cada uno de nuestros coches, y en concreto a la emisión y acumulación de los óxidos de nitrógeno -de ahí ese color marronaceo-, y también al material particulado, especialmente en partículas finas. Se diferencia de la niebla fotoquímica de verano donde el contaminante que domina es el ozono. Esta es la situación que tenemos, y además, las previsiones son que la situación va a continuar los próximos días y que se agravará.

En España, las ciudades más contaminadas son lógicamente Madrid y Barcelona, pero hay otras en un segundo lugar cercano. No se han hecho los deberes y la Unión Europea ya ha abierto los correspondientes expedientes de sanción.

No existen soluciones mágicas, se trata simplemente de emitir menos, fácil de decir y muy difícil de hacer. Otras ciudades europeas, han abordado esta cuestión, caso de Estocolmo, Berlín, Londres, limitando el número de vehículos que circulan, implementando zonas de baja emisión, circulando solo los residentes, ajustando los límites de la velocidad de circulación según el tipo de vía. Además, estas ciudades tienen unas condiciones de dispersión atmosférica más favorables.

Medidas de tipo tecnológico también suman: incrementar el uso de coches híbridos y usar gas natural como combustible -pero no se ha desarrollado la red de distribución a diferencia de Italia y Alemania-, aunque no son suficientes, y tampoco son medidas que se puedan implementar de la noche a la mañana, y más en los tiempos que corren.

Es necesario comprender que la atmósfera no tiene una capacidad de dispersión y dilución infinita, sino más bien en nuestras latitudes, limitada. En consecuencia, esta situación de contaminación atmosférica, con los problemas de salud que conlleva, si no se toman medidas urgentes, será cada vez más frecuente.

José María Baldasano es catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña.

ACTIVITATS

4.1 LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
 1. En quina situació atmosfèrica és més intensa la contaminació atmosfèrica? Quines condicions atmosfèriques afavoreixen els alts nivells de contaminació atmosfèrica?
 2. Per què la contaminació atmosfèrica és una problemàtica mediambiental?
 3. Què diferència la problemàtica de l´ozó estratosfèric de les concentracions d´ozó troposfèric?
 4. Per què la contaminació de l´ozó troposfèric és major als mesos d´estiu?
 5. Quines conseqüències se´n deriven de la destrucció de la capa d´ozó i de la contaminació atmosfèrica en general?
4.2 LA CONTAMINACIÓ  I SOBREEXPLOTACIÓ DE LES AIGÜES
 1. Què és la sobreexplotació de les aigües?
 2. Quines causes van provocar la desecació de Las Tablas de Daimiel? (veure article: Las Tablas en 2007 y en 2010)
 3. Sintetitza les principals causes de contaminació de les aigües.
 4. Quines zones dels rius i les costes estan més contaminades?
 5. En quines zones d´Espanya és més freqüent la sobreexplotació d´aqüífers? Quines són les principals causes de la sobreexplotació?
4.3 LA CONTAMINACIÓ, EROSIÓ I DESERTIFICACIÓ DEL SÒL
 1. Quines són les principals causes de la deforestació?
 2. Indica les condicions òptimes per a la propagació dels incendis forestals. En quina situació climatològica es produeixen els majors incendis forestals a València?
 3. Quines són les regions més afectades pels incendis forestals?
 4. Quines conseqüències ambientals i socials es deriven dels incendis forestals?
 5. Què és la desertificació?
 6. Quines zones pateixen amb més intensitat aquest problema?
4.4 ELS RESIDUS I LA SEUA GESTIÓ

4.5 LA REDUCCIÓ DE LA BIODIVERSITAT

5 LA PROTECCIÓ DELS ESPAIS NATURALS

 1. Què diferència els Parcs Nacionals dels Parcs Naturals.
 2. Investiga quan es va protegir l´Albufera de València i quins usos i valors pretén compatibilitzar.
 3. Visita la web de la associació ecologista Agró i extrau quines són les seues principals línees d´actuació.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: