La Guerra Civil Espanyola (1936-1939)

 

Aquesta obra de ràdio teatre que conmemora el 80 aniversari del bombardeig de Gernika em sembla un document preciós per la qualitat de l´obra, per la vigència del quadre de Picasso com al·legat antibel·licista, per la denúncia de la brutalitat del feixisme, per la reflexió sobre el paper de la premsa, per la necessitat urgent d´una anàlisi crítica de la història i del present front la propaganda, per la necessitat de compromís social i ètic, per visualitzar que Gernika també representa a totes les víctimes civils de totes les guerres en qualsevol lloc i país, per…

Vos recomane que apagueu la llum i li doneu veu:

http://cadenaser.com/especiales/seccion/cultura/2017/gernika-es-ahora/

I a continuació un documental sobre el Gernika valencià. Busqueu les semblances i segur que les trobareu.

1-INTRODUCCIÓ

La Guerra Civil espanyola va ser la conseqüència tràgica del colp d´estat protagonitzat per un grup de militars (Mola, Franco, Goded, Cabanellas, Queipo de LLano, Sanjurjo, etc.) contraris a la República. El que pretenia ser una ràpida presa del poder per la força militar es va convertir en una sagnant guerra civil a causa de diversos factors:

 • La força i mobilització del moviment obrer que va fer fracasar el colp en aquelles zones més industrialitzades d´Espanya.
 • La internacionalització del conflicte amb la intervenció en primer lloc de les potències feixistes i, més tard, de l´URSS
 • L´hipòcrita política del Comité de No Intervenció protagonitzada per França i Gran Bretanya que van negar suport a la República mentre feien la vista grossa davant la intervenció i ajuda militar d´Itàlia i Alemanya.
 • La consciència internacionalista de la importància que tenia la Guerra d´Espanya contra el feixisme i que va motivar l´arribada de les Brigades Internacionals; etc.

2-CAUSES DE LA GUERRA

La desigualtat inherent a l´Antic Règim no havia estat substancialment modificada per la revolució liberal del S.XIX. Es mantenia la desigualtat econòmica i, malgrat els avanços democratitzadors, també la desigualtat política. La democràcia a Espanya seguía sent precària i la subordinació de l´exèrcit al poder polític era molt frágil.
Especialment durant el segle XX, l´exèrcit espanyol s´havia convertit en garantía del manteniment de l´ordre social i polític més conservador. Davant de qualsevol intent democratitzador, descentralitzador, laicista i reformista en l´àmbit social el poder militar s´havia mostrat majoritàriament reaccionari. La defensa de la unitat d´Espanya, del paper central de l´Església i del conservadurisme social n´era el seu programa principal.
Front a aquesta realitat de gran desigualtat social el règim liberal va fer fallida.  Joaquín Costa -autor regeneracionista- havia explicat a principis del S.XX les causes principals d´aquest fracàs:
 • Els limitats efectes que va tenir la reforma agraria liberal en la distribució de la riquesa, ja que contràriament al que pretenia va augmentar les desigualtats i la miseria del camperolat sense terra.
 • El baix nivel d´instrucció que de la población que feia de la población una mena de cos electoral fàcilment manipulable pel caciquisme.

Així van cristalitzar, especialment al llarg de la II República dues visions antagòniques principals: d´una banda la que defenia la necessitat de reformes en un sentit democratitzador, laicista i igualitari que beneficiara a la major part de la població; de l´altra, la negativa de les èlits econòmiques, religioses, militars i polítiques a qualsevol reforma que qüestionara la seua hegemonía i la seua situació privilegiada.

La revolució liberal a Espanya havia acabat amb l´Antic Règim, però la debilitat de les noves institucions liberals contrastava amb la pervivència de la influència que mantenien l´Església i l´exèrcit en la vida política i social del país. Aquestes institucions havien vertebrat des d´antic el país i no estaven disposades a perdre aquest protagonisme.
 Al camp les desamortitzacions no havien servit per crear una estructura de la propietat més equilibrada amb el naixement d´una clase mitjana agrària. Contràriament, es mantenia una estructura de la propietat quasi feudal amb un nombre limitat de grans propietaris latifundistes que concentraven el poder polític i econòmic, i un gran nombre de jornalers sense terra, especialment a zones d´Andalusia, Extremadura i Castella La Manxa. En aquestes zones rurals la desigualtat econòmica era extrema i les explotacions agràries fortament endarrerides. Al camp,  especialment sudoest peninsular, l´anarquisme va arrelar amb força entre la població agrària més pobre.
A les ciutats la modernització era molt més evident. La industralització havia comportat importants canvis socials: diferents formes de viure, de pensar i de vestir, així com el desenvolupament d´una classe mitjana integrada per mitjana burgesia i per funcionariat de l´Estat. En aquest sentit podem parlar d´un país dual, en què la modernitat sí havia arribat a les grans ciutats mentre que a les zones rural pervivía un marcat endarreriment social.
La democràcia española, malgrat els avanços aconseguits a la II República, era dèbil front al poder de l´exércit, l´Església i els cacics, que procuraven  mitjançant  el control de les armes, les consciències i les urnes assegurar-se el control del sistema. Els seculars pronunciaments militars així com el paper  reservat a l´Església en les diferents constitucions espanyoles testimonien a la perfecció la importància de la seua influència en el devenir del país.
La revolució bolxevic del 1917 havia inspirat els anhels de les classes treballadores tant al camp com a la ciutat ja que representava la posada en pràctica de l´ideal marxista, la desparició de les classes socials i de les diferències econòmiques. La revolució apareixia així com la via que permetria al poble la transformació social en el seu favor. Simultàniament, l´ascens dels feixismes pretenia conjurar el perill d´una revolució obrera negant l´internacionalisme obrer i construint-se sobre el nacionalisme i l´imperialisme. La crisi internacional (Crack de 1929, Gran Depressió) va suposar la crisi de les democràcies liberals.
I va ser en aquest context internacional gens fácil que el sistema de la Restauració va ser substituït el 14 d´abril de 1931 per una República d´esquerres clarament reformista.
Les reformes socials, territorials, militars, educatives i religioses encetades pel Bienni Reformista a la II República, malgrat la seua importància, van ser insuficients per als sectors més pobres i desafavorits, els quals, impacients per millorar la seua situació econòmica, s´adherien als intents de revolució social (Casas Viejas en 1932, Revolució d´Octubre en 1934, etc.). Tanmateix aquestes mateixes reformes, considerades tèbies pels primers,  eren vistes pels sectors conservadors com una seriosa amenaça per a l´ordre social, per a la integritat territorial de l´Estat (proclamació de l´Estat català de la República Federal Espanyola)  i per al paper preponderant de l´Església.
En definitiva, la II República en el seu procés modernitzador va topetar amb serioses resistències: reforma front contrarreforma, raó front a tradició, igualtat front a desigualtat, laicisme front a confesionalitat, autonomia regional front a centralisme estatal, diversitat cultural i lingüística front a castellanització, democràcia front a autoritarisme, van ser alguns dels aspectes fonamentals que van conformar la identitat del bandol republicà front al bandol nacional.
El colp d´Estat de Franco va desencadenar l´enfrontament violent i fratricida entre aquestes visions oposades i irreconciliables. Les conseqüències d´aquesta guerra i del règim franquista a què va donar lloc encara hi perduren a la memòria,  en els sentiments, en l´ordenament jurídic, en l´organització política i social, així com en la posició de privilegi que encara en l´actualitat ocupa l´Església catòlica en la societat espanyola.

3-EL PRONUNCIAMENT MILITAR I LA CREACIÓ D´UN ESTAT TOTALITARI AL BÀNDOL NACIONAL

L´organització del colp d´Estat
Els suports del colp d´Estat.
Grau de seguiment del colp d´Estat: triomf o fracàs?
La creació d´un Estat totalitari:
Durant la guerra i per organitzar el govern de la zona nacional es va crear un govern militar anomenat la Junta de Defensa Nacional (aquest nom ja ens avisa de la finalitat principal de la seua constitució) integrada pels militars colpistes va anar acompanyada de les mesures que havíen caracteritzat els governs conservadors en temps de crisi. Repasem algunes d´elles:
 • Suspensió de drets i llibertats constitucionals (drets de sindicació, vaga, reunió, expressió, etc.).
 • Suspensió de la Constitució.
 • Paralització de les reformes del Front Popular.
 • Imposició de la censura.
 • Anul·lació dels estatus d´autonomia i centralització territorial. (Repressió dels nacionalismes perifèrics i exaltació del nacionalisme espanyol).
 • Derogació del matrimoni civil i del divorci.
 • Retorn a la posició de privilegi de l´Església: sosteniment del clero i cult religiós catòlic a l´educació.
 • Aprobació de la primera de les lleis fonamentals: Fuero del Trabajo, legislació laboral que prohibia els sindicats, a excepció del vertical, el dret a la vaga i tota reivindicació obrera.
 • Prohibició dels partits polítics a excepció del partit únic creat pel Decret d´Unificació: Falange Española Tradicionalista y de la Jons.

Durant l´evolució del conflicte es va produir la concentració de poder en mans de Franco. Es va convertir en cap del partit únic, i va autoproclamar-se president de l´Estat i cap del govern. Durant la guerra i la postguerra Franco va ser el màxim responsable del que alguns autors com Paul Preston denominen l´Holocaust Espanyol per la magnitud  de la repressió portada a terme pels nacionals.

LA SITUACIÓN DEL GOBIERNO TRAS EL ALZAMIENTO, SEGÚN AZAÑA

Al siguiente día del alzamiento militar el gobierno republicano se encontró en esta situación: por un lado tenía que hacer frente al movimiento que desde las capitales y provincias ocupadas (el noroeste y el centro de la Península y buena parte de Andalucía) tomaba la ofensiva contra Madrid; y por otro, a la insurrección de las masas proletarias, que sin atacar directamente al gobierno, no le obedecían. Para combatir al fascismo, querían hacer una revolución sindical. La amenaza más fuerte era sin duda el alzamiento militar, pero su fuerza principal venía, por el momento, de que las masas desmandadas dejaban inerme al gobierno frente a los enemigos de la República. Reducir aquellas masas a la disciplina, hacerlas entrar en una organización militar del estado, con mandos dependientes del gobierno, para sostener la guerra conforme a los planes de un Estado Mayor, ha constituido el problema capital de la República.

MANUEL AZAÑA, Escritos políticos y de guerra.

 1. Quina va ser segons Azaña la principal dificultat a què va haver de fer front el govern de la República com a conseqüència del colp d´estat de Franco?
 2. Què diferenciava el projecte polític de les masses proletàries del projecte polític del govern del Front Popular?

4-ELS BLOCS ENFRONTATS: SUBLEVATS  CONTRA REPUBLICANS

Els suports de la II República

EL PNV APOYA EL FRENTE POPULAR (19 DE JULIO)

Ante los acontecimientos que se desarrollan en el Estado español, y que tan directa y dolorosa repercusión pudieran alcanzar sobre Euzkadi y sus destinos, el Partido Nacionalista Vasco declara – salvando todo aquello a que le obliga su ideología, que hoy ratifica solemnemente–, que planteada la lucha entre la ciudadanía y el fascismo, entre la República y la Monarquía, sus principios le llevan indeclinablemente a caer del lado de la ciudadanía y de la República, en consonancia con el régimen demócrata y republicano que fue privativo de nuestro pueblo en sus siglos de libertad.

Nota radiada el 19 de julio y publicada en la Hoja Oficial de Lunes del 20 de julio

 1. Per què creus que el PNB es va posicionar a favor de la II República? 

Els suports dels sublevats

INVOCACIONES ECLESIÁSTICAS DURANTE LA GUERRA CIVIL

MARCELINO OLAECHEA (obispo de Pamplona), Diario de Navarra, 23 de agosto de 1936: No es una guerra la que se está librando, es una cruzada, y la Iglesia, mientras pide a Dios la paz y el ahorro de la sangre de todos sus hijos –de los que la aman y luchan por defenderla y de los que la ultrajan y quieren su ruina– no puede menos que poner cuanto tienen en favor de sus cruzados.

ENRIQUE PLA Y DENIEL (obispo de Salamanca), pastoral Las dos ciudades, 30 de septiembre de 1936: ¿Cómo se explica, pues, que hayan apoyado el actual alzamiento los prelados españoles y el mismo Romano Pontífice haya benedecido a los que luchan en uno de los campos? La explicación plenísima nos la da el carácter de la actual lucha, que convierte a España en espectáculo para el mundo entero. Reviste, sí, la forma externa de una guerra civil; pero, en realidad, es una cruzada. […] cuando los sacrilegios, asesinatos e incendios se han verificado antes de todo apoyo oficial de la Iglesia; cuando el Gobierno no contestó siquiera a las razonadas protestas del Romano Pontífice; cuando el mismo gobierno ha ido desapareciendo de hecho, […] y se ha visto desbordado por turbas anarquizantes […] ¡ah! Entonces ya nadie ha podido recriminar a la Iglesia porque se haya abierta y oficialmente pronunciado a favor del orden y contra la anarquía, a favor de la implantación de un gobierno jerárquico contra el disolvente comunismo […]. Ya no se ha tratado de una guerra civil, sino de una cruzada por la religión y por la Patria y por la civilización.

CARTA COLECTIVA DEL EPISCOPADO ESPAÑOL (1 de julio de 1937): El alzamiento cívico-militar fue en su origen un movimiento nacional de defensa de los principios fundamentales de toda sociedad civilizada; en su desarrollo, lo ha sido contra la anarquía coligada con las fuerzas al servicio de un gobierno que no supo o no quiso tutelar aquellos principios. Consecuencia de esta afirmación son las conclusiones siguientes: Primera. Que la iglesia a pesar de su espíritu de paz y de no haber querido la guerra ni haber colaborado en ella, no podía ser indiferente en la lucha: se lo impedían su doctrina y su espíritu, el sentido de conservación y la experiencia de Rusia […]. Cuarta. Hoy por hoy no hay en España más esperanza para reconquistar la justicia y la paz y los bienes que de ellas derivan que el triunfo del movimiento nacional. Tal vez hoy menos que en los comienzos de la guerra, porque el bando contrario, a pesar de todos los esfuerzos de sus hombres de gobierno no ofrece garantías de estabilidad política y social.

 1. Quina posició va tenir l´Església durant la Guerra Civil? Podem parlar de neutralitat?
 2. Com van presentar el conflicte?
 3. Amb quin arguments ho van fer?

Ideologies

5-INTERNACIONALITZACIÓ DEL CONFLICTE

Els suports dels sublevats: l´Alemanya nazi i l´Itàlia de Mussolini

Els suports de la II República: Brigades Internacionals i l´ajuda soviètica.

En aquesta carta d´Stalin al president de la II República Largo Caballero queda clar que el suport soviètic a la II República no pretenia una revolució proletària a Espanya, sinó la preservació d´una república liberal parlamentària, on la propietat privada i els interessos econòmics de les potències liberals -França, Anglaterra…- no foren amenaçats. La participació soviètica a la Guerra Civil espanyola defensava els seus propis  interessos en el nou escenari de confrontació internacional al que la política expansionista d´Alemanya semblava conduir irremediablement. Stalin pretenia evitar el reforçament del feixisme que significaria la victoria de Franco, però simultàniament buscava preservar els interessos dels seus potencials aliats – França i Anglaterra- en la próxima II Guerra Mundial que s´anunciava.

Gràcies a la participació soviètica i a les directrius d´Stalin, el PCE va adquirir durant la Guerra Civil un protagonisme que no havia tingut prèviament en la política i societat espanyola. La intervenció de l´URSS va tenir efectes ambivalents: per una banda, va permetre a la II República sobreviure a l´embestida feixista i per l´altra va reprimir la revolució obrera que pretenien les milícies del POUM i les anarquistes.   L´assassinat d´Andreu Nin, líder del POUM, a mans dels comunistes va significar la unificació militar de l´exèrcit republicà, però també, i sobre tot, la constatació de que la victòria republicana, en cas de produir-se, no donaria lloc a la revolució social que tant havien anhelat els revolucionaris d´Octubre de 1934. L´idealisme revolucionari dels milicians que lluitaven a les trinxeres contra el feixisme va quedar entrampat en la tel·la d´aranya que les potències internacionals teixien amb els seus propis interessos. La constatació de que la guerra que lliuraven no era únicament la seua guerra va ferir de mort la moral d´aquells que pensaven que per guanyar la guerra calia fer primer la revolució.

 1. Quines diferències principals hi havien dins dels bàndol republicà?
 2. Quina opció es va imposar, la revolucionària o la parlamentària?

CARTA DE STALIN A LARGO CABALLERO

Al camarada Caballero:

Nuestro representante plenipotenciario, camarada Rosenberg, nos ha transmitido la expresión de sus fraternos sentimientos. También nos ha comunicado que usted se siente inalterablemente alentado por la seguridad en la victoria. Permítanos darle nuestras gracias fraternales por los sentimientos manifestados y significarle que somos partícipes de su confianza en la victoria del pueblo español.

Hemos juzgado y seguimos juzgando que es nuestro deber, en los límites de nuestras posibilidades, el acudir en ayuda del Gobierno español, que encabeza la lucha de todos los trabajadores, de toda la democracia española, contra la camarilla militar-fascista, subsidiaria de las fuerzas fascistas internacionales. La revolución española se abre caminos que, en muchos aspectos, difieren del camino recorrido por Rusia. Lo determina así la diferencia de premisas de orden social, histórico y geográfico, las exigencias de la situación internacional, distintas de las que tuvo ante sí la revolución rusa. Es muy posible que la vía parlamentaria resulte un procedimiento de desarrollo revolucionario más eficaz en España de lo que fue en Rusia.

Con todo, creemos que nuestra experiencia, sobre todo la experiencia de nuestra guerra civil, debidamente aplicada a las condiciones particulares de la lucha revolucionaria española, puede tener determinado valor para España. Partiendo de ello y en vista de sus insistentes ruegos, que a su debido tiempo nos ha transmitido el camarada Rosenberg, accedimos a poner a su disposición una serie de especialistas militares, a quienes dimos instrucciones de aconsejar en el terreno militar a aquellos oficiales españoles en ayuda de los cuales debían ser destinados por usted.

Se les advirtió de modo terminante que no perdieran de vista que, con toda la conciencia de solidaridad de que hoy están penetrados el pueblo español y los pueblos de la URSS, el especialista soviético, por ser extranjero en España, no puede ser realmente útil sino a condición de atenerse rigurosamente a la función de consejero y sólo de consejero. Creemos que precisamente así utiliza usted a nuestros camaradas militares.

Le rogamos que nos comunique en pie de amistad en qué medida nuestros camaradas militares saben cumplir la misión que usted les confia, ya que, naturalmente, sólo si usted juzga positivo su trabajo puede ser oportuno que sigan en España. También le rogamos que nos comunique directamente y sin ambages su opinión acerca del camarada Rosenberg: si satisface al Gobierno español o conviene sustituirle por otro representante.

Cuatro consejos amistosos que sometemos a su discreción:

1) Convendría dedicar atención a los campesinos, que tienen gran peso en un país agrario como es España. Sería de desear la promulgación de decretos de carácter agrario y fiscal que satisficieran los intereses de los campesinos. También convendría atraer a éstos al ejército y formar en la retaguardia de los ejércitos fascistas grupos de guerrilleros integrados por campesinos. Los decretos en favor de éstos podrían facilitar esta cuestión.

2) Convendría atraer al lado del Gobierno a la burguesía urbana pequeña y media, o, en todo caso, darle la posibilidad de que adopte una actitud de neutralidad favorable al Gobierno, protegiéndola de los intentos de confiscaciones y asegurando en lo posible la libertad de comercio. En caso contrario, estos sectores seguirán a los fascistas.

3) No hay que rechazar a los dirigentes de los partidos republicanos, sino, contrariamente, hay que atraerlos, aproximarlos y asociarlos al esfuerzo común del Gobierno. Es en particular necesario asegurar el apoyo al Gobierno por parte de Azaña y su grupo, haciendo todo lo posible para ayudarles a cancelar sus vacilaciones. Esto es también necesario para impedir que los enemigos de España vean en ella una república comunista y prevenir así su intervención declarada, que constituye el peligro más grave para la España republicana.

4) Se podría encontrar la ocasión para declarar en la prensa que el Gobierno de España no tolerará que nadie atente contra la propiedad y los legítimos intereses de los extranjeros en España, de los ciudadanos de los países que no apoyan a los facciosos.

Un saludo fraternal. STALIN, MÓLOTOV y VOROCHÍLOV. 21 de diciembre de 1936

 1. La participació soviética a la Guerra Civil va desencadenar la repressió dels sectors més revolucionaris. Pots explicar els motius?

La posició de les democràcies liberals:  la política de No Intervenció de França, Anglaterra i EEUU.

 1. Explica els motius principals de la política de No Intervenció.
 2. Quins efectes va tenir aquesta política en el resultat de la guerra

6-EL DESENVOLUPAMENT DE LA GUERRA

Les fases de la Guerra Civil: comentari de mapa històric del llibre de text.

7-CAUSES DE LA VICTÒRIA FRANQUISTA

LA CAUSA DE LA DERROTA DE LOS REPUBLICANOS EN LA GUERRA CIVIL

MANUEL AZAÑA: Lo que me ha dado un hachazo terrible, en lo más profundo de mi intimidad, es, con motivo de la guerra, haber descubierto la falta de solidaridad nacional. A muy pocos nos importa la idea nacional, pero a qué pocos. Ni aun el peligro de la guerra ha servido de soldador. Al contrario: se ha aprovechado para que cada cual tire por su lado.

BESTEIRO: La verdad real: estamos derrotados por nuestras propias culpas. Estamos derrotados nacionalmente por habernos dejado arrastrar a la línea bolchevique, que es la aberración política más grande que han conocido quizás los siglos. La política internacional rusa, en manos de Stalin y tal vez como reacción contra un estado de fracaso interior, se ha convertido en un crimen monstruoso que supera en mucho las más macabras concepciones de Dostoievski y de Tolstoi. La reacción contra ese error de la República de dejarse arrastrar a la línea bolchevique la representan genuinamente, sean los que quieran sus defectos, los nacionalistas que se han batido en la gran cruzada antikomintern.

GREGORIO MARAÑÓN: Tendremos que estar maldiciendo varios años la estupidez y la canallería de estos cretinos criminales, y aún no habremos acabado. ¿Cómo poner peros, aunque los haya, a los del otro lado (a los nacionales)? 

 1. Quina és la causa de la derrota del bandol republicà en la guerra segons els següents testimonis?

8-LES CONSEQÜÈNCIES DE LA GUERRA

LA REPRESSIÓ

Artículo 1o.- Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, que desde primero de octubre de mil novecientos treinta y cuatro y antes de dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España, y de aquellas otras que, a partir de la segunda de dichas fechas, se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave.

Artículo 2o.- Como consecuencia de la anterior declaración (:::) quedan fuera de la ley todos los partidos y agrupaciones políticas y sociales que, desde la convocatoria de las elecciones celebradas en dieciséis de febrero de mil novecientos treinta y seis, han integrado el llamado Frente Popular, así como los partidos y agrupaciones aliados y adheridos a éste por el solo hecho de serlo, las organizaciones separatistas y todas aquellas que se hayan opuesto al triunfo del Movimiento Nacional.

Artículo 3o.- Los partidos, agrupaciones y organizaciones declaradas fuera de la Ley, sufrirán la pérdida absoluta de sus derechos de toda clase y la pérdida total de sus bienes.

Ley de Responsabilidades políticas, 9 de febrero de 1939 

L´EXILI

9-CONCEPTES I PROTAGONISTES

 • Alzamiento Nacional
 • Tretze punts de Negrín
 • Brigades Internacionals
 • Pacte de Munich (política d´apaivagament).
 • Decret d´Unificació
 • Azaña
 • Largo Caballero
 • Juan Negrín
 • Indalecio Prieto
 • Andreu Nin
 • Doores Ibárruri
 • Francisco Franco
 • General Emilio Mola
 • General Sanjurjo
DOCUMENTS

Don Francisco Franco Bahamonde, General de división, Jefe de las Fuerzas Armadas de África

HAGO SABER:

Una vez más el Ejército, unido a las demás fuerzas de la Nación, se ha visto obligado a recoger el anhelo de la gran mayoría de los españoles que veían con amargura infinita desaparecer lo que a todos puede unirnos en un ideal común: ESPAÑA. Se trata de restablecer el imperio del ORDEN dentro de la REPÚBLICA, no solamente en sus apa-riencias o signos exteriores, sino también en su misma esencia; para ello precisa obrar con JUSTICIA que no repara en clases ni categorías sociales, a las que ni se halaga, ni se persigue, cesando de estar dividido el país en dos grupos, el de los que disfrutan del poder y el de los que eran atropellados en sus derechos, aún tratándose de leyes hechas por los mismos que las vulneraron. La conducta de cada uno guiará la conducta que con relación a él seguirá la AUTORIDAD, otro elemento desaparecido de nuestra nación y que es indispensable en toda colectividad humana, tanto si es en régimen democrático, como si es en régimen soviético, en donde llega a su máximo rigor. El restablecimiento de este principio de AUTORIDAD, olvidado en los últimos años, exige inexcusablemente que los castigos sean ejemplares, por la seriedad con que se impondrán y la rapidez con que se llevaran a cabo sin titubeos ni vacilaciones.

Por lo que afecta al elemento obrero, queda garantizada la libertad de trabajo, no admitiéndose coacciones ni de una parte ni de otra. Las aspiraciones de patronos y obreros serán estudiadas y resueltas con la mayor justicia posible, en un plan de cooperación, confiando en que la sensatez de los últimos y la caridad de los primeros, hermanándose con la razón, la justicia y el patriotismo sabrán conducir las luchas sociales a un terreno de comprensión con beneficio para todos y para el país. El que voluntariamente se niegue a cooperar o dificulte la consecución de estos fines será el que primero y principalmente sufrirá las consecuencias. Para llevar a cabo la labor anunciada

ORDENO Y MANDO:
Artículo 1o. Queda declarado el ESTADO DE GUERRA en todo el territorio de MARRUECOS y, como primera consecuencia, militarizadas todas las Fuerzas Armadas, sea cual sea la Autoridad dequien dependían anteriormente con los deberes y atribuciones que competan a las del Ejército, y sujetas igualmente al Código de Justicia Militar.

Art. 2o. No precisará intimación ni aviso para repeler por la fuerza agresiones a las fuerzas indicadas anteriormente, ni a los locales o edificios que sean custodiados por aquellas, así como los atentados y sabotajes a vías y medios de comunicación y transporte de toda clase y a los servicios de agua, gas y electricidad y artículos de primera necesidad. Se tendrá en cuenta la misma norma para impedir los intentos de fuga de los detenidos. […]

Art. 14o. Ante el bien supremo de la Patria, quedan en suspenso todas las garantías individuales establecidas en la Constitución, aun cuando no se hayan consignado especialmente en este Bando.

Melilla, 19 de Julio de 1936

CONVERSACIÓN ENTRE MARTÍNEZ BARRIO Y EL GENERAL MOLA (19 DE JULIO)

–Saludo a usted, general, Soy Martínez Barrio.
–¿Don Diego Martínez Barrio? Le escucho respetuosamente.
–General, he sido encargado de formar gobierno. Y he aceptado. Al hacerlo me mueve una sola

consideración: la de evitar los horrores de la Guerra Civil, que ha empezado a desencadenarse. Usted, por su historia y por su posición, puede contribuir a esa tarea. Desconozco las ideas políticas de los generales, entre ellos usted, que están al frente del Ejército. Supongo que por encima de todo otro estímulo colocan su amor a España y el cumplimiento de su deber militar. En esta confianza me dirijo a usted, para excitarle a que la tropa a sus órdenes se sostenga dentro de la más estricta disciplina y bajo la obediencia de mi gobierno.

–Agradezco a usted mucho, señor Martínez Barrio, las palabras lisonjeras e inmerecidas que le inspiran mi condición y mis servicios. Con la misma cortesía y nobleza con que usted me habla voy a contestarle. El Gobierno que usted tiene el encargo de formar no pasará de intento; si llega a constituirse, durará poco; y antes que de remedio, habrá servido para empeorar la situación.

–Habría de tener las mismas desconfianzas que usted, que no las tengo, y la conveniencia general me impondría el deber de aceptar la tarea. Lo que pido a todos es que como yo cumplo el mío, cumplan el suyo. España quiere tranquilidad, orden, concordia. Pasadas que sean las horas de fiebre, el país agradecerá a sus hombres representativos que le hayan evitado un largo período de horror.

–No lo dudo. Pero yo veo el porvenir de otra manera. Con el Frente Popular vigente, con los partidos activos, con las Cortes abiertas, no hay, no puede haber, no habrá gobierno alguno capaz de restablecer la paz social, de garantizar el orden público, de reintegrar a España su tranquilidad.

–Con las Cortes abiertas y el funcionamiento normal de todas las instituciones de la República estoy yo dispuesto a conseguir lo que usted cree imposible. Pero el intento necesita de la obediencia de los cuerpos armados. Esa es la que pido, antes de ser poder, y la que impondré e intentaré imponer cuando lo sea. Espero que en este camino no me falte su concurso.

–No, no es posible señor Martínez Barrio.
–¿Mide usted bien la responsabilidad que contrae?
–Sí, pero ya no puedo volver atrás. Estoy a las órdenes de mi general don Francisco Franco y me debo a los bravos navarros que se han colocado a mi servicio. Si quisiera hacer otra cosa, me matarían. Claro que no es la muerte lo que me arredra sino la ineficacia del nuevo gesto y mi convicción. Es tarde, muy tarde.

–No insisto más. Lamento su conducta, que tantos males ha de acarrear a la patria y tan pocos laureles a su fama.

–¡Qué le hemos de hacer! Es tarde, muy tarde.

Debimos colgar casi simultáneamente los auriculares, porque las últimas palabras me llegaron ya borrosas. La suerte echada no dejaba ya resaquicio. 19 de julio de 1936, de madrugada DIEGO MARTÍNEZ BARRIO, Memorias

L´EXILI

ACTIVITATS

 1. Sintetitza les principals causes de la Guerra Civil espanyola.
 2. Quin programa polític aglutinava les forces franquistes? I les republicanes?
 3. Explica l´ideari del bandol franquista.
 4. Quins partits polítics i socials van donar suport al colp d´Estat? Quins sectors van defensar el sistema republicà?
 5. Quin bandol va tenir una millor organització per guanyar la guerra? Raona la resposta.
 6. Què diferència hi ha entre militars republicana i milicians?
 7. Per què va adquirir la Guerra Civil una dimensió internacional?
 8. Què és la política de No Intervenció? Qui la va propugnar? Per quines raons?
 9. Amb quines ajudes va comptar cada bandol del conflicte? En quins moments van ser decisives aquestes ajudes?
 10. Què era la Legión Condor?
 11. Què eren les Brigades Internacionals?
 12. Per què la URSS no volia una revolució social a Espanya? En quins fets es demostra aquesta posició?
 13. Com van participar Alemanya i Itàlia? Quins suports van donar als sublevats?
 14. Quina relació hi ha entre l´ajuda soviètica i l´evolució política en la zona republicana?
 15. Explica les principals fases de la Guerra Civil i sintetitza les seues respectives característiques.
 16. Per qué va ser conegut el coronel Casado?
 17. Quina posició va mantenir l´Església durant el conflicte? Quines raons la van motivar?
 18. Com va conseguir Franco convertir-se en el líder dels sublevats?
 19. Explica les principals característiques del règim franquista? Quin model imitava?
 20. Què és el nacionalsindicalisme?
 21. Explica el concepte de nacionalcatolicisme.
 22. Sintetitza les principals conseqüències del conflicte.
 23. Per quines raons la II República va perdre la guerra?

CONCEPTES

 • POUM (Partit Obrer d´Unificació Marxista)
 • Milícies
 • Brigades Internacionals
 • Legión Condor
 • Corpo di Truppe Volontarie
 • Comité de No Intervenció.
 • URSS
 • PCE
 • FET DE LAS JONS
Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: